Våben

Generelt

Et helt andet aspekt ved Aikido er våbnene. Udover hånd-til-hånd teknikker kæmper man også med stav (jo) og sværd (bokken/iaito).

De fleste hånd-til-hånd teknikker kan udføres med våben og træningen med våbnene er med til at perfektionere bevægelserne.  

Derudover trænes der kata med sværd gennem Iaido. Iaido er “Kunsten at række sværdet”. De kata, der trænes, er sammensatte figurøvelser uden modstander. Man forestiller sig derfor en modstander så intenst som muligt og bevæger sig derefter.

De Iaido kata vi laver udspringer af vores Aikido. dt i hele verden . Oftest betegnes det katana, men er det et træningssværd kaldes det for iaito og det er ikke skarpt.  Det skarpe sværd hedder shinken. I Iaido gør man også brug af et træsværd som kaldes for bokken og er det sværd man begynder at lære Iaido med. Desuden anvender vi også shinai er et sværd af splittet bambus og som hovedsagelig benyttes til kendo.

 

Træning uden våben

Størstedelen af træningen forgår i par, med en forud vist teknik. Man skiftes til at angribe og forsvare. Da begge parter ved hvilken teknik der skal udføres, er det en udfordring at beholde friskhed ved hvert eneste angreb: angriberen (uke) skal "glemme" at han ved hvad der møder ham, og forsvareren (tori) skal "glemme" at han allerede har lavet teknikken mange gange. Alt skal være nyt, hele tiden. Sagt med andre ord bør begge parter, uke og tori, være fuldt tilstede i nuet, uden at være forudindtaget.

Teknikkerne ender med en lås eller et kast. Låsene (f.eks. en håndledslås) kontrollerer uke, så han ikke kan bevæge sig, og kastene leder uke på afstand, udenfor farezonen. I alle teknikker er det muligt at kontrollere uke uden at skade ham (med tilstrækkelig træning!). Det bedste er at uke og tori kommer ud af mødet uden skader, og gerne en smule klogere.

 

Træning med våben

Der trænes også med våben i aikido. Der bruges dels en træattrap af en kniv (tanto), en træattrap af et sværd (bokken) og endelig bruges en træstav (jo) på ca 130 cm.

Træning med våben giver stort udbytte i aikido. Specielt for dem som fordyber sig i det. Træning med våben er med til at øge forståelse for aikidos principper - herunder bl.a. opmærksomhed, skarphed, evne til at kommunikere positivt med sin partner, afstand, timing, kontrol, m.m. Overordnet ser vi træningsvåben næsten som en "lærer" for os, eller et pædagoisk redskab til bedre at kunne forstå aikido og aikidos principper. Efter nogen tid med våbentræning opdager man, at de fejl man nu måtte lave undervejs under træning, blivere endnu mere tydligere med et våben i hånden end uden. På denne måde bliver det tydeligere for en selv, hvad det er man forbedre. Dette er en god process og læring, og kan i allerhøjeste grad bruges i den videre aikido udvikling.

Våbentræningen foregår på 3 forskellige måder:

I den simpleste form trænes nøjagtigt de samme teknikker som ved håndledsgrebet, dvs. angriberen (uke) angriber almindeligt, og den eneste forskel er at tori har et våben. Aikido er nemlig indrettet sådan, at stort set alle teknikker kan udføres med en bokken eller en jo i hånden, og vel at mærke på en måde, så våbenet ikke kommer i vejen under udførelsen af teknikken, og sådan at våbenets bevægelse samtidig giver mening. Det sidste skal forstås på den måde, at våbenets placering og bevægelse hele tiden begrænser ukes bevægelse til den rigtige i forhold til teknikken. Denne måde at træne på har kun lidt direkte praktisk brug, men man bliver dus med våbnene og lærer at lave teknik under lidt mere komplicerede forhold. Ofte er det ovenikøbet sådan, at teknikkerne uden våben giver større mening og bliver lettere at lave, når man har prøvet at træne dem med et våben i hånden.

Der kan også trænes, hvor det er uke, der har et våben, og tori ingen har. Her er timing og afstand meget kritisk, og det er svært at træne det på en realistisk måde, uden at det bliver farligt, specielt med de lange våben. Derfor trænes der ikke så meget på denne måde. Teknikkerne fra håndledsgrebet genbruges også her.

Endelig trænes der også, hvor begge parter har våben. For vores aikido ligger der stor værdi i denne type. Der trænes her med jo mod bokken (også kaldet ken-tai-jo) og bokken mod bokken (også kaldet ken-tai-ken). Vores sensei Shoji Nishio (elev af aikidos grundlægger O'sensei Morihei Ueshiba) har "oversat" alle typer af de våbenløse angreb og tilhørende modtagelse og teknik til denne måde at træne på. Det er en vanskelig at træne på denne måde, specielt når sikkerheden skal være i højsæddet, men udbyttet af denne træningsform er derimod stort.