Aikido

Koncentration, agtsomhed, at være vågen og skabe ro

AIKIDO

Ordet Aikido er delt i 3 stavelser, hvor Ai betyder harmoni, balance og kærlighed; Ki svarer til kraft, energi og sjæl og Do er vejen, hvor krop og sjæl er i harmoni med hinanden. Aikido kan altså oversættes med Vejen til harmonisering af livsenergien (ki).
       
Det er en kampkunst der blev udviklet i Japan i begyndelsen af det 20.århundrede.  

Grundlæggeren Morihei Ueshiba Osensei (1883 - 1969) skabte denne nye kampkunst efter mange års træning og studier af ældgamle kampteknikker. Samtidig spillede en spirituel og filosofisk ide om fred, venskab og kærlighed en væsentlig rolle i skabelsen af Aikido.

Aikido o-sensei mester

 

Træning

Træning i Aikido er selvforsvar hvor der anvendes ledlåse og kast. I stedet for at anvende muskelkraft bruger Aikido cirkulære bevægelser til at indoptage et angreb og neutralisere dets kraft. Kvaliteten i Aikidos bevægelser er energi/flow, afspændthed og ynde.
       
Det skjulte potentiale i enhver person kommer til udtryk i ens udvikling med at mestre denne kampkunst. I træningen arbejdes med en treenighed af Krop - Det Mentale - Teknik. Kroppen træner smidighed kondition og afspændt bevægelse. Mentalt trænes der koncentration, agtsomhed, at være vågen og skabe ro.          
       
At gøre teknikkerne fuldkomne er en del af denne proces. Målet er at nå en indre og ydre ligevægt. Folk træner Aikido af mange forskellige årsager. Nogle ønsker at kunne  selvforsvar og andre gør det pga. fitness mens andre vil bibringe deres liv en meditativ kvalitet. Årsagen til at træne er lige så varieret som der er folk der træner denne kunst. Aikidotræning opbygger harmoni, fokus og balance i ens liv.

Ingen konkurrence

Der findes ingen konkurrence i Aikido og man kan således ikke kalde det en sport, men en kampkunst, hvor udfordringen ligger i de krav den enkelte stiller til sig selv. Der er derfor ingen der taber til andre, men for hver dag, der trænes, har man vundet over sig selv.